Razem z Tobą - Gazeta Internetowa Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną Wersja graficzna strony PFRON-Twój FunduszMenu strony:

Redakcja O serwisie Kontakt Współpraca Archiwumdziałalność organizacji i instytucji na rzecz ON |  interwencje |  bank dobrych rozwiązań |  edukacja obywatelska |  edukacja europejska

SPOŁECZEŃSTWO/działalność organizacji i instytucji na rzecz ON

Co wiemy o zmartwychwstaniu?
(strona 1 z 2)

Zmień wielkość tekstu: A A A

WIELKANOC
zwycięstwo życia nad śmiercią,
wieczności nad przemijaniem,
radości nad smutkiem...
Dzięki ci za to, nasz Panie!...
ks. Wacław Buryło


Rozmowa z księdzem Piotrem Brykiem, Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim i Rektorem Kościoła Bożego Ciała w Elblągu.

Zbliżają się najważniejsze święta w Kościele Katolickim – Zmartwychwstanie Pańskie. Z tej okazji chciałabym, żeby Ksiądz Doktor opowiedział czytelnikom „Razem z Tobą” o najważniejszym przesłaniu, jakie Zmartwychwstanie Pańskie niesie ludziom, zarówno zdrowym, którzy będą uczestniczyli w uroczystościach w Kościele, jak i chorym, którzy spędzą ten czas w domach w łóżkach.


Co to jest Obietnica Zmartwychwstania?

- Dla ludzkości, dla chrześcijaństwa i dla każdego człowieka w Obietnicy  Zmartwychwstania znajduje się sens istnienia, nadzieja szczęścia wiecznego w królestwie pokoju i sprawiedliwości. Jezus po zmartwychwstaniu wraca do najpiękniejszego świata przy boku Ojca w niebie, zaprasza tam również nas, ludzi. Obietnica Zmartwychwstania sprawia, że chrześcijanie są zdolni do obrony wiary aż do męczeństwa, bo Zmartwychwstanie to słońce, które się budzi do życia, mówią o tym obyczaje wielkanocne - wykluwające się  ze skorupki  kurczaczki, zielona trawa. To perspektywa szczęścia, w którym nie ma lęku. Jeżeli nie wierzę, z niepokojem patrzę na nadejście starości, na śmierć, łatwiej popadam w depresję. Wiara przynosi pewien dystans, cierpliwość, czasem w ostatnim momencie - spokój, który jest pewnością, że niecały człowiek umiera, bo ma przygotowane mieszkanie u Ojca w Niebie, a tam już znajduje się wizja pełnego szczęścia. Czasem pytają młodzi – gdzie się wszyscy zmieścimy? Apostołowie też tego nie rozumieli…,a jednak jest obietnica dla ludzi, ze znajdą się w Królestwie Niebieskim u boku Boga Ojca,  Zmartwychwstałego Jezusa i Ducha Świętego.

Czy wszystkie cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza, Jana mówią o Zmartwychwstaniu Jezusa, Syna Bożego?

- Wszystkie cztery Ewangelie o tym mówią, to jest ich główne przesłanie, przez drogę  nauczania, przypowieści, cudów i uzdrowień, a potem śmierć do zmartwychwstania, na tym się koncentrują. Ewangelia św. Jana jest bardziej opisowa, Mateusz, Marek, Łukasz opierają się na konkretnych wydarzeniach. Święty Jan, umiłowany uczeń Jezusa potwierdza autentyczność posłannictwa Jezusa,jego cudowną moc. Chrystus jest źródłem wody żywej, zmartwychwstając niesie odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Święty Mateusz jest wspaniałym teologiem, u niego Mesjasz realizujący w swoim życiu proroctwa Starego Testamentu, nie znalazłszy posłuchu w narodzie wybranym, daje początek nowej społeczności, zwanej Kościołem nad Izraelem „według ducha”. Święty Marek w swojej Ewangelii wielokrotnie podkreśla cudowną moc Jezusa, Syna Bożego. Jezus jest prawdziwie Synem Bożym, cudotwórcą i nauczycielem, Zmartwychwstając ukazuje się Marii Magdalenie, uczniom i apostołom. Ewangelia Świętego Łukasza koncentruje się na męce, a potem Zmartwychwstaniu Jezusa, które dokonuje się w cudowny sposób, a kończy boskim wniebowstąpieniem.

Ewangelie mówią o cudownej mocy Jezusa, który nie tylko sam zmartwychwstaje, ale wskrzesza ludzi, Łazarza i córkę Jaira. Czy możemy powiedzieć, że oni również zmartwychwstali?
Oni zostali przywróceni do ziemskiego życia, natomiast Jezus przyoblekł ciało uwielbione, ciało boskie, ono promieniowało, przenikało przez ściany, ale też Pan Jezus jadł z uczniami posiłek. Potem wstąpił na ich oczach do Nieba. Zmartwychwstanie Chrystusa nadaje więc życiu po śmierci realną treść: Jezus obiecał zarówno Łazarzowi, córce Jaira jak i nam, że będziemy wzbudzeni z martwych, po śmierci będziemy posiadali takie jak On chwalebne ciała. Dla ludzi wierzących Zmartwychwstanie Jezusa jest czymś więcej niż historią, jest to dowód boskości Jezusa Chrystusa, gwarancją naszego odkupienia i jest gwarancją naszego Zmartwychwstania.

Jaką nadzieję daje ludziom zmartwychwstanie Syna Bożego?
- Zmartwychwstanie Syna Bożego daje nadzieję na sprawiedliwość w przyszłym życiu.  Perspektywą zmartwychwstania jest życie z Bogiem. Człowiek się stara, pracuje nad sobą, jeżeli jest egoistą musi zaprzeć się samego siebie, musi się nauczyć zwalczać zło, zarówno w sobie, jak nie zgadzać się na krzywdę, która dzieje się w jego otoczeniu, na której zmniejszenie może mieć wpływ. Pan Jezus powiedział do uczniów „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”(Mat.26,41). Wizja życia z Bogiem sprawia, że możemy pokonywać i zwyciężać samego siebie. Święty Paweł powiedział "Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara." (1Kor 14,15). Serce napełnione światłem Boga nie ma pustki, z wnętrza Jezusa  w czasie męki wypłynęły strumienie wody żywej po to, żeby ludzie z niej czerpali. Człowiek w depresji, obarczony cierpieniem, niech czerpie z Boga miłość, która była tak wielka, że nie zawahała się ofiarować za nasze grzechy swojego Syna. Miłość Boga do nas to światełko w tunelu dla duszy zmęczonej i strudzonej. Zmartwychwstały Jezus bierze na siebie grzechy świata. Ukrzyżowany, zmartwychwstając pokonał śmierć, nie tylko jako zgon, On pokonał szatana i piekło.

Święty Tomasz, apostoł, który żył w czasach Jezusa, był najbliżej Boga, a przecież nie uwierzył, dopóki nie włożył  palców w ślady ran Jezusa. Czy współczesnemu człowiekowi nie będzie jeszcze trudniej zrozumieć tego podstawowego aspektu wiary chrześcijańskiej?

„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,24-29). Bóg rozumie, że człowiekowi będzie trudno, ale zapewnia, że jest kochany mimo trudności w rozumieniu dogmatów teologicznych, które są prawdami wiary. A także, że będzie zbawiony, jeżeli wypełni przykazania Boże,  a wśród nich najważniejsze, miłości Boga i bliźniego. Grzech pierworodny, któremu podlegali ludzie do zmartwychwstania Jezusa, został pokonany przez śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Niektórzy pytają, po co była potrzebna śmierć Jezusa, nie mógł po prostu jak wykonał swój plan nauczania wstąpić do Nieba? Ewangelie mówią, że nie mógł, musiał obarczyć się grzechami ludzi nawet tymi największymi, to nie on poszedł na krzyż, to ludzie go tam zaprowadzili, po to, żeby umarł, więc umarł, ale nie złorzeczył łotrom. Jezus swoim zabójcom wybaczył i nawet im obiecał, że jeżeli odstąpią od swoich grzechów znajdą również mieszkanie w Niebie. Potem zmartwychwstał w swoim boskim, uwielbionym ciele, ukazywał się uczniom, rozmawiał z nimi i na ich oczach wstąpił do Nieba.

Chrześcijanom wiara w zmartwychwstanie pomaga godnie żyć, dokonywać dobrych wyborów w życiu, jest drogą do zbawienia. Czy ludzie którzy są niewierzący, ale postępują etycznie, w ogólnym rozumieniu tego pojęcia, będą również zbawieni?

Wielki myśliciel indyjski Ghandi powiedział, że wiara katolicka ma piękne zasady, zaleca miłość Boga i bliźniego,  aż do miłości nieprzyjaciół, ale nie zawsze katolicy  przestrzegają przykazań jakie dał im Bóg. Kościół twierdzi, że  inni ludzie mogą być zbawieni na podstawie prawa naturalnego, szczególnie ci, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu. Bóg stwarzając ukształtował człowieka tak, że matka kocha i karmi dziecko, nie odrzuca go zarówno wierząca w Boga, jak i ateistka. Większość ludzi dba o rodzinę, lubi społeczność, w której


1 2 następna strona


Załączone pliki:

 >  plik word
Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Promonet(c) 2004-2008
Wykorzystywanie materiałow zawartych na stronie częsciowo lub w całości bez zezwolenia zabronione!