Razem z Tobą - Gazeta Internetowa Osób NiepełnosprawnychPowrót na stronę główną Wersja graficzna strony PFRON-Twój FunduszMenu strony:

Redakcja O serwisie Kontakt Współpraca Archiwumdziałalność organizacji i instytucji na rzecz ON |  interwencje |  bank dobrych rozwiązań |  edukacja obywatelska |  edukacja europejska

SPOŁECZEŃSTWO/działalność organizacji i instytucji na rzecz ON

Aby niepełnosprawni zaczęli garnąć się do pracy a pracodawcy chcieli zatrudniać
(strona 1 z 1)

Zmień wielkość tekstu: A A A

O systemie i instrumentach wsparcia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,  reformie dofinansowań do wynagrodzeń i orzecznictwa o niepełnosprawności oraz beneficjentach systemu wsparcia

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) zainicjowała ogólnopolską kampanię konsultacyjną w sprawie zmian w systemie wsparcia zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. POPON przedstawił szereg problemów, które powinny być przedmiotem dyskusji podczas debaty publicznej zaplanowanej przez pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych na 2011 rok. Kampania ma poruszyć szeroki wachlarz zagadnień, by w rezultacie doprowadzić do efektywnych zmian na polu aktywizacji zawodowej ON.
(Obszar I) System wsparcia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
1. Czy możliwa jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych bez wsparcia ze środków publicznych?
2. Czy możliwa jest rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych bez udziału pracodawców (przedsiębiorców)?
3. Czy powinien istnieć chroniony rynek pracy? Jeśli tak, jaki jego model powinien zostać zachowany (ZPCH, ZAZ)? Czy powinno występować zróżnicowanie w zakresie wsparcia udzielanego pracodawcom (np. wyższe dofinansowania dla zpch-ów)?
4. Czy otwarty rynek pracy jest w stanie zastąpić obecne zakłady pracy chronionej?

(Obszar II) Instrumenty wsparcia rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania instytucji wspierających rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.
1.Jaka jest niezbędna wysokość wsparcia umożliwiająca pracodawcom realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej – na podstawie oceny istniejących instrumentów wsparcia (dofinansowanie, ZFRON, refundacja dodatkowych kosztów, pomoc ze starostw)?
2. Jakie instytucje publiczne powinny wspierać aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i w jakim zakresie (PFRON, samorządy)?

(Obszar III) Beneficjenci systemu wsparcia rehabilitacji zawodowej.

1. Czy wsparcie rehabilitacji zawodowej powinno obejmować wszystkie osoby niepełnosprawne, czy jedynie wybrane grupy (np. tylko stopień znaczny i umiarkowany, bądź osoby w wieku produkcyjnym)?
Czy obecny system orzecznictwa o niepełnosprawności spełnia swoje zadania? W jakim kierunki powinny pójść zmiany?

POPON już teraz zachęca do przedstawiania swoich opinii na ten temat.

Dla wszystkich pracodawców i pracowników, którzy chcą wziąć udział w dyskusji, na stronach http://www.popon.pl oraz http://www.ekspertpopon.pl uruchomiono specjalne zakładki „Wyraź swoją opinię”. Za ich pośrednictwem można przesyłać swoje uwagi, pomysły i przedstawiać problemy związane z rynkiem pracy. Wszystkie propozycje zostaną zebrane w formie zbiorczego dokumentu i przekazane stronie rządowej.


Oprac. AŚProjekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Promonet(c) 2004-2008
Wykorzystywanie materiałow zawartych na stronie częsciowo lub w całości bez zezwolenia zabronione!